نقشه شیر پروانه ای

نقشه شیر پروانه ای

        نقشه شیر پروانه ای در مدارک فنی پایپینگ نقشه شیرآلات یکی از اصلی ترین موارد الزامی می باشد. شیر پروانه ای با حركت چرخشی برای قطع و وصل و تنظیم جریان […]

مشاهده محصول