فلکسیبل جوینت

فلکسیبل جوینت

  فلکسیبل جوینت Flexible joint فلکسیبل جوینت : فلکسیبل جوینت به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در سیستم جذب می نماید که ایمن […]

مشاهده محصول

 
قیمت شیر ایمنی

قیمت شیر ایمنی

  قیمت شیر ایمنی Safety valve قیمت شیر ایمنی : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در […]

مشاهده محصول

 
قیمت لرزه گیر پمپ

قیمت لرزه گیر پمپ

  قیمت لرزه گیر پمپ Flexible joint Pump قیمت لرزه گیر پمپ : لرزه گیر پمپ به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در […]

مشاهده محصول

 
کاتالوگ شیر دیافراگمی ساندرز

کاتالوگ شیر دیافراگمی ساندرز

  کاتالوگ شیر دیافراگمی ساندرز Catalogue Diaphragm Valve Saunders کاتالوگ شیر دیافراگمی ساندرز : یک شیر دیافراگمی ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر […]

مشاهده محصول

 
لرزه گیر ارتعاشات صنعتی

لرزه گیر ارتعاشات صنعتی

  لرزه گیر ارتعاشات صنعتی Flexible joint لرزه گیر ارتعاشات صنعتی: لرزه گیر ارتعاشات صنعتی به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در سیستم […]

مشاهده محصول

 
لرزه گیر ارتعاشات

لرزه گیر ارتعاشات

  لرزه گیر ارتعاشات Flexible joint لرزه گیر ارتعاشات: لرزه گیر ارتعاشات به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در سیستم جذب می نماید […]

مشاهده محصول

 
لرزه گیر استیل

لرزه گیر استیل

  لرزه گیر استیل Flexible joint Steel لرزه گیر استیل : لرزه گیر استیل به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در سیستم جذب […]

مشاهده محصول

 
لرزه گیر آکاردئونی

لرزه گیر آکاردئونی

    لرزه گیر آکاردئونی Flexible joint لرزه گیر آکاردئونی : لرزه گیر آکاردئونی به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در سیستم جذب […]

مشاهده محصول

 
لرزه گیر پمپ

لرزه گیر پمپ

    لرزه گیر پمپ Flexible joint Pump لرزه گیر پمپ : لرزه گیر پمپ به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در سیستم […]

مشاهده محصول

 
لرزه گیر جوشی

لرزه گیر جوشی

  لرزه گیر جوشی Flexible joint Welding لرزه گیر جوشی : لرزه گیر جوشی به طور هم زمان، لرزش، شوک، صدا و کلیه حرکات انبساطی، انقباضی ، کششی و زاویه ای را در سیستم جذب […]

مشاهده محصول