شیر سوزنی چیست

شیر سوزنی چیست

    شیر سوزنی چیست Globe Valve شیر سوزنی چیست : یک شیر سوزنی ، شیری است با حرکت عمودی که در موارد کنترل جریان ، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد […]

مشاهده محصول