شیر چدنی وگ

شیر چدنی وگ

  شیر چدنی وگ Cast iron valve Wog شیر چدنی وگ: شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی وگ در فشار های pn10 ، pn16 […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی هفتم تیر

شیر چدنی هفتم تیر

  شیر چدنی هفتم تیر Cast iron valve Haftometir شیر چدنی هفتم تیر: شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی هفتم تیر در فشار های […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی چیست

شیر چدنی چیست

  شیر چدنی چیست Cast iron valve شیر چدنی چیست : شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی در فشار های pn10 ، pn16 ، […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی جی ان

شیر چدنی جی ان

  شیر چدنی جی ان Cast iron valve G.N شیر چدنی جی ان: شیرآلات چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی جی ان در فشار های […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی پروانه ای

شیر چدنی پروانه ای

  شیر چدنی پروانه ای Cast iron Butterfly valve شیر چدنی پروانه ای: شیرآلات چدنی پروانه ای یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی پروانه ای در […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی بخار

شیر چدنی بخار

  شیر چدنی بخار Cast iron valve for Steam شیر چدنی بخار: شیرآلات چدنی بخار یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی بخار در فشار های pn10 […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی آب

شیر چدنی آب

  شیر چدنی آب Cast iron valve for Water شیر چدنی آب : شیرآلات چدنی آب یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی آب در فشار های […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی آب و فاضلاب

شیر چدنی آب و فاضلاب

    شیر چدنی آب و فاضلاب Cast iron valve for waste water شیر چدنی آب و فاضلاب : شیرآلات چدنی آب و فاضلاب یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار […]

مشاهده محصول

 
شیر چدنی آب KSB

شیر چدنی آب KSB

    شیر چدنی آب KSB Cast iron valve KSB شیر چدنی KSB: شیرآلات چدنی KSB یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدنی KSB در فشار های […]

مشاهده محصول