شیر پروانه ای فلز به فلز

شیر پروانه ای فلز به فلز

      یر پروانه ای فلز به فلز شیر پروانه ای فلز به فلز بصورت تمام استیل و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات صنایع غذایی و دارویی می باشد. شیر پروانه ای استیل فلز […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای صنایع غذایی

شیر پروانه ای صنایع غذایی

      شیر پروانه ای صنایع غذایی شیر پروانه ای صنایع غذایی بصورت تمام استیل و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات صنایع غذایی و دارویی می باشد. شیر پروانه ای استیل صنایع غذایی از […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای ترکیه

شیر پروانه ای ترکیه

      شیر پروانه ای ترکیه شیر پروانه ای ترکیه با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای ترکیه از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای برنزی

شیر پروانه ای برنزی

      شیر پروانه ای برنزی شیر پروانه ای برنزی بصورت تمام برنزی و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات آب شور دریا می باشد. شیر پروانه ای برنزی از اجزای مختلفی تشکیل شده که […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای آلومینیوم برنز

شیر پروانه ای آلومینیوم برنز

      شیر پروانه ای آلومینیوم برنز شیر پروانه ای آلومینیوم برنز بصورت تمام برنزی و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات آب شور دریا می باشد. شیر پروانه ای آلومینیوم برنز از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای استیل 316

شیر پروانه ای استیل 316

    شیر پروانه ای استیل 316 شیر پروانه ای استیل 316 بصورت تمام استیل و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات صنایع غذایی و دارویی می باشد. شیر پروانه ای استیل 316 از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای آب و فاضلاب

شیر پروانه ای آب و فاضلاب

      شیر پروانه ای آب و فاضلاب شیر پروانه ای آب و فاضلاب با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای […]

مشاهده محصول

 
دیسک شیر پروانه ای

دیسک شیر پروانه ای

          دیسک شیر پروانه ای دیسک شیر پروانه ای برنزی بصورت تمام برنزی و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات آب شور دریا می باشد. شیر پروانه ای برنزی از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای ابرو

شیر پروانه ای ابرو

      شیر پروانه ای ابرو شیر پروانه ای ebro شیر پروانه ای ابرو با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای […]

مشاهده محصول