شیر پروانه ای چدنی با دیسک کروم

شیر پروانه ای چدنی با دیسک کروم

      شیر پروانه ای چدنی با دیسک کروم شیر پروانه ای چدنی از اجزای مختلفی تشکیل شده است . یکی از اجزای شیر پروانه ای که کاربرد آنرا حائز اهمیت می کند دیسک […]

مشاهده محصول