شیر پروانه ای ترکیه

شیر پروانه ای ترکیه

      شیر پروانه ای ترکیه شیر پروانه ای ترکیه با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای ترکیه از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای آب و فاضلاب

شیر پروانه ای آب و فاضلاب

      شیر پروانه ای آب و فاضلاب شیر پروانه ای آب و فاضلاب با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای ابرو

شیر پروانه ای ابرو

      شیر پروانه ای ابرو شیر پروانه ای ebro شیر پروانه ای ابرو با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر پروانه ای […]

مشاهده محصول