پینچ ولو چیست

پینچ ولو چیست

      پینچ ولو چیست Pinch Valve پینچ ولو چیست : یک پینچ ولو ، شیری است با حرکت خطی که در موارد بازکردن مسیر، تنظیم میزان جریان و همچنین بستن مسیر سیال مورد […]

مشاهده محصول