شیر پروانه ای چدنی

شیر پروانه ای چدنی

  شیر پروانه ای چدنی Cast iron Butterfly valve شیر پروانه ای چدنی : شیرآلات پروانه ای چدنی یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای پروانه ای چدنی […]

مشاهده محصول

 
شیر بال ولو با اکچیتور

شیر بال ولو با اکچیتور

  شیر بال ولو با اکچیتور Ball Valve with Actuator شیر بال ولو با اکچیتور : شیرآلات توپی با اکچیتور یکی از پرمصرف ترین شیرآلات کنترلی در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی

شیر ایمنی

  شیر ایمنی Safety valve شیر ایمنی : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در شرايط فشاري […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی هیدرولیک

شیر ایمنی هیدرولیک

  شیر ایمنی هیدرولیک Hydraulic Safety valve شیر ایمنی هیدرولیک : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی هوا

شیر ایمنی هوا

  شیر ایمنی هوا Air Safety valve شیر ایمنی هوا : شير ایمنی هوا فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی گاز

شیر ایمنی گاز

  شیر ایمنی گاز Gas Safety valve شیر ایمنی گاز : شير ایمنی گاز يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی فولادی

شیر ایمنی فولادی

    Carbon Steel Safety valve شیر ایمنی فولادی: شير ایمنی فولادی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… در […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی فلنج دار

شیر ایمنی فلنج دار

  شیر ایمنی فلنج دار Flanged Safety valve شیر ایمنی فلنج دار: شير ایمنی فلنج دار فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی فشار

شیر ایمنی فشار

  شیر ایمنی فشار Pressure Safety valve شیر ایمنی فشار : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

مشاهده محصول

 
شیر ایمنی صنعتی

شیر ایمنی صنعتی

  شیر ایمنی صنعتی Industrial Safety valve شیر ایمنی صنعتی : شير ایمنی فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار و… […]

مشاهده محصول