سوپاپ اطمینان چیست

سوپاپ اطمینان چیست

      سوپاپ اطمینان چیست Safety valve سوپاپ اطمینان چیست : سوپاپ اطمینان فشار يا PSV يكي از تجهيزات ايمني در صنعت است. كه مانع از قرار گرفتن لوله ها، شيرآلات، مخازن تحت فشار […]

مشاهده محصول