شیر فلکه ویفری

شیر فلکه ویفری

شیر فلکه ویفری شیر فلکه ویفری با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. شیر فلکه ویفری از اجزای مختلفی تشکیل شده که یکی از اجزای […]

مشاهده محصول

 
باترفلای ولو

باترفلای ولو

      باترفلای ولو باترفلای ولو با دیسک استیل ممکن است از بدنه فولاد یا بدنه چدن و یا استنلیس استیل ساخته شود. باترفلای ولو از اجزای مختلفی تشکیل شده که یکی از اجزای […]

مشاهده محصول