شیر چدن داکتیل

شیر چدن داکتیل

  شیر چدن داکتیل Ductile iron valve شیر چدن داکتیل: شیرآلات چدن داکتیل یکی از پرمصرف ترین شیرآلات در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای چدن داکتیل در فشار های pn10 ، pn16 […]

مشاهده محصول

 
شیر توپی با اکچیتور پنوماتیک

شیر توپی با اکچیتور پنوماتیک

  شیر توپی با اکچیتور پنوماتیک Ball Valve with Pneumatic Actuator شیر توپی با اکچیتور پنوماتیک : شیرآلات توپی با اکچیتور یکی از پرمصرف ترین شیرآلات کنترلی در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. […]

مشاهده محصول

 
شیر توپی با اکچویتور

شیر توپی با اکچویتور

  شیر توپی با اکچویتور Ball Valve with Actuator شیر توپی با اکچویتور: شیرآلات توپی با اکچویتور یکی از پرمصرف ترین شیرآلات کنترلی در سیستم های آبرسانی و بخار می باشد. شیرهای توپی با اکچویتور […]

مشاهده محصول