شیر پروانه ای برنزی

شیر پروانه ای برنزی

      شیر پروانه ای برنزی شیر پروانه ای برنزی بصورت تمام برنزی و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات آب شور دریا می باشد. شیر پروانه ای برنزی از اجزای مختلفی تشکیل شده که […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای آلومینیوم برنز

شیر پروانه ای آلومینیوم برنز

      شیر پروانه ای آلومینیوم برنز شیر پروانه ای آلومینیوم برنز بصورت تمام برنزی و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات آب شور دریا می باشد. شیر پروانه ای آلومینیوم برنز از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول

 
شیر پروانه ای استیل 316

شیر پروانه ای استیل 316

    شیر پروانه ای استیل 316 شیر پروانه ای استیل 316 بصورت تمام استیل و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات صنایع غذایی و دارویی می باشد. شیر پروانه ای استیل 316 از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول

 
دیسک شیر پروانه ای

دیسک شیر پروانه ای

          دیسک شیر پروانه ای دیسک شیر پروانه ای برنزی بصورت تمام برنزی و اتصال کوپلینگی و مخصوص سیالات آب شور دریا می باشد. شیر پروانه ای برنزی از اجزای مختلفی […]

مشاهده محصول