ابعاد شیر پروانه ای

ابعاد شیر پروانه ای

ابعاد شیر پروانه ای در مدارک فنی پایپینگ نقشه شیرآلات یکی از اصلی ترین موارد الزامی می باشد. شیر پروانه ای با حركت چرخشی برای قطع و وصل و تنظیم جریان مورد استفاده قرار می-گیرد. […]

مشاهده محصول